Permissioned blockchain và Permissionless blockchain trong 5 phút

Khám phá Permissioned blockchain và Permissionless blockchain trong trong 5 phút

Blockchain là một công nghệ đột phá đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Nó cung cấp một cơ chế phân quyền và an toàn để xác nhận và ghi lại các giao dịch. Một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực blockchain là sự phân biệt giữa permissionedpermissionless blockchain. Trên thực tế, sự khác biệt giữa hai loại này có ảnh hưởng đáng kể đến việc triển khai và sử dụng của blockchain. Trong bài viết này, Coinbold sẽ cùng bạn tìm hiểu về permissionedpermissionless trong blockchain và cách chúng hoạt động.

 

Permissioned blockchain và Permissionless blockchain

 


Giới thiệu về Blockchain

Trước khi chúng ta đi vào chi tiết về permissionedpermissionless blockchain, hãy cùng tìm hiểu về blockchain là gì. Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin một cách an toàn và minh bạch. Nó bao gồm một chuỗi các khối (blocks), mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch và một mã hash duy nhất. Mỗi khối được liên kết với nhau bằng cách sử dụng mã hash của khối trước đó, tạo thành một chuỗi không thể thay đổi.

 


Permissioned Blockchain

Permissioned blockchain là một loại blockchain mà quyền tham gia vào mạng và quyền kiểm soát dữ liệu được giới hạn. Trong mô hình này, chỉ một số người được phép tham gia vào quá trình xác nhận và ghi lại các giao dịch. Thông thường, các thành viên trong mạng này đã được xác minh trước và cần có quyền truy cập để thực hiện các thao tác.

Đặc điểm và ưu điểm

Các đặc điểm và ưu điểm chính của permissioned blockchain gồm:

 • Quyền kiểm soát: Permissioned blockchain cho phép các tổ chức kiểm soát việc tham gia và quyền truy cập vào mạng. Điều này đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ quy định của các tổ chức liên quan.
 • Hiệu suất cao: Vì chỉ có một số lượng nhỏ các thành viên tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch, permissioned blockchain thường có tốc độ xử lý nhanh hơn và khả năng mở rộng tốt hơn so với permissionless blockchain.
 • Dễ dàng tuân thủ quy định: Với quyền kiểm soát và quyền truy cập được giới hạn, permissioned blockchain dễ dàng tuân thủ các quy định và quy tắc pháp lý.

Nhược điểm

Tuy nhiên, permissioned blockchain cũng có một số nhược điểm:

 • Tính tập trung: Do quyền kiểm soát và quyền truy cập được giới hạn, permissioned blockchain có xu hướng tập trung quyền lực vào một số nhóm hoặc tổ chức nhất định. Điều này có thể làm giảm tính minh bạch và không công bằng trong việc xác nhận giao dịch.
 • Sự tin cậy vào các thành viên: Permissioned blockchain đòi hỏi sự tin tưởng vào các thành viên tham gia. Nếu một thành viên không trung thành hoặc có hành vi không đúng đắn, nó có thể gây ảnh hưởng đến tính bảo mật và sự tin cậy của mạng.

 


Permissionless Blockchain

Permissionless blockchain, còn được gọi là public blockchain, là một loại blockchain mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào quá trình xác nhận và ghi lại các giao dịch. Không có giới hạn về quyền truy cập và quyền tham gia vào mạng, mọi người đều có thể trở thành một phần của hệ thống.

Đặc điểm và ưu điểm

Các đặc điểm và ưu điểm chính của permissionless blockchain bao gồm:

 • Phân quyền và minh bạch: Permissionless blockchain mang tính chất phân quyền, không tập trung quyền lực vào một số nhóm hoặc tổ chức. Mọi người đều có quyền tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch và kiểm soát mạng.
 • Tính công bằng: Vì mọi người đều có thể tham gia, permissionless blockchain đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Mọi giao dịch vàcác hoạt động trong mạng đều được ghi lại công khai và có thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai.
 • Không cần tin tưởng vào các thành viên: Permissionless blockchain không yêu cầu sự tin tưởng vào các thành viên tham gia, vì bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra và xác nhận giao dịch. Điều này tăng tính an toàn và độ tin cậy của mạng.

Nhược điểm

Tuy nhiên, permissionless blockchain cũng có một số nhược điểm:

 • Tốc độ xử lý chậm hơn: Vì mọi người đều có quyền tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch, permissionless blockchain có thể có tốc độ xử lý chậm hơn do sự cạnh tranh giữa các thành viên và sự phức tạp của thuật toán xác nhận.
 • Khả năng mở rộng hạn chế: Permissionless blockchain có thể gặp khó khăn trong việc mở rộng để đáp ứng lượng giao dịch lớn. Điều này có thể làm giảm hiệu suất và tăng độ trễ trong quá trình xử lý.

 


So sánh giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

Permissioned blockchainpermissionless blockchain có những điểm khác nhau quan trọng:

 • Quyền truy cập: Permissioned blockchain yêu cầu quyền truy cập và quyền kiểm soát từ các thành viên tham gia, trong khi permissionless blockchain cho phép bất kỳ ai tham gia vào mạng.
 • Tính phân quyền: Permissioned blockchain có xu hướng tập trung quyền lực vào một số nhóm hoặc tổ chức, trong khi permissionless blockchain mang tính chất phân quyền và không tập trung quyền lực.
 • Hiệu suất và khả năng mở rộng: Permissioned blockchain thường có hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt hơn permissionless blockchain. Tuy nhiên, permissionless blockchain đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn.

 

Bảng so sánh giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

Permissioned Blockchain Permissionless Blockchain
Quyền truy cập và kiểm soát được giới hạn cho các thành viên tham gia. Mọi người có quyền tham gia và không có giới hạn về quyền truy cập.
Tính tập trung và quyền lực tập trung vào một số nhóm hoặc tổ chức. Tính phân quyền và không tập trung quyền lực.
Tốc độ xử lý nhanh hơn và khả năng mở rộng tốt hơn do số lượng thành viên giới hạn. Tốc độ xử lý có thể chậm hơn và khả năng mở rộng hạn chế do sự cạnh tranh và tính phức tạp của thuật toán xác nhận.
Đảm bảo tính bảo mật cao và tuân thủ quy định từ các tổ chức liên quan. Đảm bảo tính công bằng và minh bạch, không yêu cầu sự tin tưởng vào các thành viên.
Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính bảo mật và quyền kiểm soát từ các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính công bằng và minh bạch, và không cần sự tin tưởng vào các thành viên.
Ví dụ: Quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tài sản, quản lý thông tin nhân viên. Ví dụ: Tiền điện tử, hợp đồng thông minh, ứng dụng phi tập trung.

Ghi chú: Cả permissioned blockchain và permissionless blockchain đều có vai trò quan trọng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc lựa chọn giữa hai loại này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án hoặc ứng dụng.

 


Ứng dụng của Permissioned và Permissionless Blockchain

Cả permissioned blockchainpermissionless blockchain đều có ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • Permissioned blockchain: Loại blockchain này thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính bảo mật cao và quyền kiểm soát từ các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ví dụ: quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tài sản, quản lý thông tin nhân viên.
 • Permissionless blockchain: Loại blockchain này thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi tính công bằng và minh bạch, và không yêu cầu sự tin tưởng vào các thành viên. Ví dụ: tiền điện tử, hợp đồng thông minh, ứng dụng phi tập trung.

 

Permissioned blockchain và Permissionless blockchain

 


Tổng kết

Trên thực tế, sự khác biệt giữa PermissionedPermissionless trong blockchain có ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta triển khai và sử dụng công nghệ blockchain. Permissioned blockchain mang đến tính bảo mật cao và quyền kiểm soát từ các tổ chức, trong khi Permissionless blockchain đảm bảo tính công bằng và minh bạch mà không yêu cầu sự tin tưởng vào các thành viên. Cả hai loại blockchain đều có ứng dụng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đối với các ứng dụng yêu cầu tính bảo mật cao và quyền kiểm soát từ các tổ chức hoặc doanh nghiệp, Permissioned blockchain là lựa chọn phù hợp. Với khả năng kiểm soát quyền truy cập và quyền tham gia vào mạng, các tổ chức có thể đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ quy định pháp lý.

Tuy nhiên, đối với các ứng dụng yêu cầu tính công bằng và minh bạch, và không đòi hỏi sự tin tưởng vào các thành viên, Permissionless blockchain là sự lựa chọn tốt nhất. Với tính phân quyền và khả năng cho phép bất kỳ ai tham gia vào mạng, Permissionless blockchain đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xác nhận giao dịch.

Dù là Permissioned hay Permissionless blockchain, cả hai loại đều có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ và thay đổi trong các lĩnh vực như quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tài sản, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và nhiều ứng dụng khác. Việc lựa chọn giữa hai loại này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án hoặc ứng dụng, và cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong việc triển khai công nghệ blockchain.

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về PermissionedPermissionless trong blockchain và có thể áp dụng kiến thức này vào công việc và nghiên cứu của mình.

Bài liên quan: Dự án PENDLE , một dự án sử dụng giao thức permissionless yield-trading mới.


Câu hỏi thường gặp (FAQs)

 1. Permissioned blockchain và permissionless blockchain khác nhau như thế nào?
  • Permissioned blockchain yêu cầu quyền truy cập và quyền kiểm soát từ các thành viên tham gia, trong khi permissionless blockchain cho phép bất kỳ ai tham gia vào mạng.
 2. Có nhược điểm nào của permissionless blockchain không?
  • Permissionless blockchain có tốc độ xử lý chậm hơn và khả năng mở rộng hạn chế hơn so với permissioned blockchain.
 3. Ứng dụng nào phù hợp với permissioned blockchain?
  • Permissioned blockchain phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính bảo mật cao và quyền kiểm soát từ các tổ chức hoặc doanh nghiệp.
 4. Permissionless blockchain có đảm bảo tính minh bạch không?
  • Có, permissionless blockchain đảm bảo tính minh bạch và công bằng do bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra và xác nhận giao dịch.
 5. Làm thế nào để lựa chọn giữa permissioned và permissionless blockchain?
  • Việc lựa chọn giữa hai loại blockchain này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án hoặc ứng dụng. Permissioned blockchain phù hợp cho tính bảo mật cao và quyền kiểm soát, trong khi permissionless blockchain thích hợp cho tính công bằng và minh bạch.
Nội dung bài viết

Bài liên quan

arunachal sex video pimpmpegs.net my lovely girl besi sex video cumporn.info aunties mms mallu teen pussy porningo.net rajasthan sax video ladies body without dress tubezonia.net indian sex com free download 16 ka dola ruperttube.net xxxz
udaya bhanu hotmoza.mobi perfact girl.net افلام اجنبى قديمة مترجمة cmsextra.net افلام نيك جنس نيك نسوان سمينه pornolodim.net افلام سكسxnxx village aunty bathing tubepatrolporn.com www.ixxx.com dungeon ni deai hentai wowhentai.net exposure hentai
سكس مصري محجبات supercumtube.com سكس اطول زبر very hot sexy bf penytube.mobi xnxx tamilsex.com fucking videos zeloporn.com indian sex vidyo بزاز بنات مراهقات zaacool.com سارة جاين موت الدكتور افلام سكسمصرى teenpornwatch.net افلام سكس اجنبى قديم