Thành phố Changshu ở Trung Quốc sẽ bắt đầu trả lương cho công chức bằng nhân dân tệ kỹ thuật số

Thành phố Changshu ở tỉnh Giang Tô đang hướng tới việc mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được gọi là e-CNY trong nước.

Bắt đầu từ tháng tới, thành phố Changshu sẽ bắt đầu trả lương cho nhân viên của các tổ chức công và nhân viên chính phủ bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Chính quyền tỉnh Giang Tô đã công bố một chiến lược vào tháng 2 để mở rộng việc áp dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vào năm 2025.

1000 jpeg

Thành phố Trường Thục đã sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số kể từ tháng 6 năm 2022 để trả cho 4.900 nhân viên doanh nghiệp nhà nước 2,5 triệu nhân dân tệ (363.000 USD) khi làm thêm giờ. Chương trình có được mở rộng sang các khu vực khác của tỉnh hay không vẫn chưa được xác định.

Tổng hợp bởi Coinbold

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan