Tài khoản thông minh của Ethereum vượt qua 1 triệu, mở đường cho việc áp dụng Web3 chính thống

Tài khoản thông minh của Ethereum vượt qua 1 triệu, mở đường cho việc áp dụng Web3 chính thống

Nâng cấp trừu tượng tài khoản của Ethereum (EIP-4337) đã đạt được sức hút đáng kể kể từ khi ra mắt vào năm 2021, với tổng số Tài khoản thông minh hiện lên tới 1 triệu. Sự tăng trưởng này đặt nền tảng cho quá trình làm quen với người dùng phổ thông suôn sẻ hơn.

Tính năng trừu tượng hóa tài khoản đã được Vitalik Buterin và các nhà phát triển Ethereum khác đề xuất để cho phép “Tài khoản thông minh” trừu tượng hóa những phức tạp của blockchain.

Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng

Tài khoản thông minh cho phép giao dịch mà không cần phê duyệt thủ công, đưa Ethereum hướng tới giao diện người dùng đồ họa trực quan hơn.

Điều này rất quan trọng để cho phép các dịch vụ web3 tiếp cận hàng triệu người dùng mà không yêu cầu chuyên môn kỹ thuật về blockchain.

Theo dữ liệu, Tài khoản thông minh cho đến nay đã tạo điều kiện cho hơn 2,6 triệu giao dịch đi kèm, dẫn đầu là hoạt động trên Polygon.

Tăng cường áp dụng tài khoản thông minh

Theo nhà phân tích Stacy Muur, các giao dịch trên Tài khoản thông minh đã tăng hơn 100% trong sáu tháng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2022.

Sự tăng trưởng nhanh chóng thể hiện sự khao khát các giải pháp đơn giản hóa các ứng dụng dựa trên blockchain để đạt được sự áp dụng rộng rãi.

Hợp lý hóa ứng dụng Web3

Các nhà phát triển hiện đang xây dựng các công cụ cấp cao hơn như “Intents” trên Tài khoản thông minh để cải thiện hơn nữa khả năng sử dụng.

Mặc dù vẫn còn sớm nhưng việc Ethereum hướng tới thiết kế hợp đồng thông minh tập trung vào mục đích đánh dấu một bước quan trọng trong việc mở ra sự tương tác phổ biến với Web3.

Mạng blockchain thành công đòi hỏi phải cân bằng giữa phân cấp với trải nghiệm người dùng. Bằng cách áp dụng dần dần các giải pháp như Trừu tượng hóa tài khoản, Ethereum xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ dApp trực quan tiếp theo.

Thu Trang
Thu Trang
Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan