Solana đã hợp tác với Trycarbonara để thu thập dữ liệu về lượng khí thải carbon của mình trong thời gian thực

Quỹ Solana đã hợp tác với nền tảng dữ liệu carbon Trycarbonara để thu thập số liệu thống kê về lượng khí thải carbon của nó trong thời gian thực. Đây là lần đầu tiên cho một mạng chuỗi khối hợp đồng thông minh lớn, vì mã chạy các dự án Dapps và NFT được lưu trữ trong các hợp đồng thông minh.

Solana sẽ thường xuyên cập nhật bảng điều khiển chuyên biệt với thông tin theo dõi các chỉ số môi trường quan trọng nhất của mạng, chẳng hạn như mức sử dụng năng lượng, lượng khí thải carbon và cường độ điện của mạng.

Solana giới thiệu Bảng điều khiển khí thải carbon theo thời gian thực mới để hạn chế tác động xấu
Solana giới thiệu Bảng điều khiển khí thải carbon theo thời gian thực mới để hạn chế tác động xấu

Trình theo dõi khí thải là sản phẩm của sự hợp tác của Solana với nền tảng dữ liệu carbon Trycarbonara và nó tổng hợp số liệu thống kê bằng cách sử dụng dữ liệu và thông tin trên chuỗi được cung cấp bởi một tập hợp con ngẫu nhiên của trình xác thực Solana. Solana Foundation muốn thay đổi cách người dùng tiền điện tử xem tác động của họ đối với môi trường bằng cách tiết lộ tác động môi trường của mạng riêng của họ.

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan