Silvergate được FED cho phép tự thanh lý

Ngân hàng Silvergate được phép tự thanh lý

Ngân hàng Silvergate và công ty mẹ của nó đã được Cục Dự trữ Liên Bang yêu cầu tuân theo các kế hoạch thu hẹp hoạt động và thanh lý.

tôi 739130 5484

Theo một thông báo được Cục Dự trữ Liên bang đưa ra vào ngày 1 tháng 6, Silvergate Capital Corporation và ngân hàng liên kết của nó có 10 ngày để đệ trình kế hoạch tự thanh lý tuân thủ các quy định của tiểu bang và liên bang.

Công ty trước đó đã thông báo quyết định đóng cửa do những thay đổi trong ngành và môi trường pháp lý, xếp nó vào cùng hạng mục với các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử khác.

Lệnh nêu bật nhu cầu bảo vệ người gửi tiền và Quỹ bảo hiểm tiền gửi, yêu cầu công ty duy trì hồ sơ chính xác, giữ chân nhân viên và quản lý hợp lý các công cụ tài chính của mình trong quá trình tự thanh lý.

Hơn nữa, lệnh cấm Silvergate tham gia vào các giao dịch cụ thể hoặc mở rộng kinh doanh mà không có sự đồng ý của cơ quan quản lý, bao gồm cả việc tránh các thỏa thuận “Golden parachute” (Chiếc dù vàng ) có thể dẫn đến khoản bồi thường quá cao cho các giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm.

Mặc dù lệnh đóng cửa và thanh lý Ngân hàng Silvergate có thể ảnh hưởng đến người gửi tiền và ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát theo quy định và nỗ lực bảo vệ các bên liên quan trong thời gian chuyển đổi.

GettyImages 929753688 được chia tỷ lệ

Bài viết liên quan 3 vụ kiện của nhà đầu tư Silvergate liên quan đến FTX ở California

Tổng hợp bởi Coinbold

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan