Ra mắt giao thức đặt cược EigenLayer trên Testnet

Tin tứcTin tức Defi

EigenLabs đã triển khai mạng thử nghiệm cho giao thức EigenLayer.

Theo thông báo“Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường hướng tới tương lai của việc bảo mật nền kinh tế tiền điện tử, bằng cách tạo ra một thị trường tự do cho niềm tin phi tập trung.”

Sự ra mắt của EigenLayer sẽ trải qua ba giai đoạn: “Giai đoạn 1: Người đặt cược, Giai đoạn 2: Người vận hành và Giai đoạn 3: Dịch vụ.”

Giai đoạn 1 của EigenLayer là một mạng thử nghiệm cho phép các token đặt cược thanh khoản khác nhau, bao gồm stETH và rETH, được đặt lại trên các hợp đồng EigenLayer.

Nó cũng giới thiệu việc đặt lại tự nhiên nơi những người đặt cược ETH mới có thể đặt thông tin đăng nhập rút tiền của họ vào “nhóm” hợp đồng thông minh EigenLayer của riêng họ. Những người đặt cược gốc hiện tại có thể tham gia EigenLayer sau lần nâng cấp tiếp theo của Shapella lên Ethereum, dự kiến ​​vào ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Có sẵn hai đa chữ ký thay thế: đa chữ ký nhóm và đa chữ ký cộng đồng. Sreeram Kannan, người sáng lập EigenLayer, tin rằng việc cho phép chuyển và đặt lại ETH vào các mạng khác sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho những người xác thực và người đặt cược.

EigenLayer lưu ý: “Lưu ý rằng đây là một mạng thử nghiệm ban đầu, với mã đang được phát triển tích cực và quá trình kiểm tra sẽ sớm hoàn thành”.

2 bình luận về “Ra mắt giao thức đặt cược EigenLayer trên Testnet”

  1. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Viết một bình luận