Polygon Labs và Google Cloud hợp tác để tạo ra các sản phẩm Web3

Google Cloud đã hợp tác với Polygon Labs để hỗ trợ tất cả các giao thức bao gồm PoS, Supernets và zkEVM.

Sự hợp tác này sẽ mang lại phương pháp nút chuỗi khối của Google Cloud trên hệ sinh thái Polygon và giúp các nhà phát triển xây dựng các sản phẩm Web3 trên chuỗi khối lớp 2 dựa trên Ethereum. Polygon Ventures sẽ nhận được các lợi ích đặc biệt dựa trên Web3 thông qua Chương trình đám mây khởi nghiệp, hơn 200.000 USD tín dụng, để cung cấp quyền truy cập sớm vào Kênh Discord có kiểm soát cho tất cả các sản phẩm Web3 và nhóm kỹ thuật.

644a8a7a0620657179e509f5 google cloud2

Mitesh Agarwal, Giám đốc điều hành của Google Cloud khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết ngành đang cố gắng giảm rủi ro bằng cách tăng một số cơ hội trong Web3. Google Cloud đang xây dựng trong những năm qua để cải thiện tính khả dụng của dữ liệu, khả năng phục hồi và hiệu suất zkEVM.

Tổng hợp bởi Coinbold

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan