OKX phát hành bằng chứng dự trữ cho tháng 3 tiết lộ khoản nắm giữ 8,9 tỷ đô la.

Tin tứcTin tức Altcoin

Vào ngày 21 tháng 3, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai theo khối lượng giao dịch, OKX được phát hành Bằng chứng dự trữ hàng tháng lần thứ năm tiết lộ khoản dự trữ 8,9 tỷ đô la được giữ bằng nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau bằng BTC, ETH và USDT.

Theo báo cáo, OKX có tỷ lệ nắm giữ dự trữ lần lượt là 103%, 103% và 102% bằng BTC, ETH và USDT.

Ngoài báo cáo, OKX đã cải thiện khả năng hiển thị công khai của Bằng chứng dự trữ bằng cách cung cấp toàn bộ khoản nợ hoặc toàn bộ số tiền gửi của khách hàng cho công chúng. Bất kỳ ai cũng có thể tải xuống toàn bộ cây Merkle trách nhiệm pháp lý, cây này ẩn dữ liệu người dùng khỏi những người dùng khác nhưng cho phép người dùng xác minh trách nhiệm của chính họ.

Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, OKX sử dụng một kỹ thuật công nghệ được gọi là “tách các nút lá” để phân tách và sắp xếp lại các nghĩa vụ tài khoản trong cây. Các khoản Dự trữ và Nợ phải trả trên trang web OKX cũng có thể được xác minh bằng các công cụ xác minh nguồn mở của bên thứ ba.

Theo báo cáo tháng 3, dự trữ của nó đã tăng 300 triệu đô la so với tháng trước. Trong báo cáo hàng tháng cho tháng 2, OKX cho biết tổng số tiền nắm giữ là 8,6 tỷ đô la.

Lennix Lai, Giám đốc điều hành của tổ chức toàn cầu tại OKX cho biết: “OKX đang liên tục nâng cao cách tiếp cận của chúng tôi để vượt qua các tiêu chuẩn thị trường và đạt được xác minh dự trữ, nợ và khả năng thanh toán theo thời gian thực, không tin cậy. Với sự giám sát chặt chẽ của hệ thống ngân hàng hiện tại, loại kiểm toán năng động, theo yêu cầu này có thể cần thiết cho một hệ thống tài chính thế hệ tiếp theo.

Báo cáo từ OKX cũng đề cập đến bản cập nhật công nghệ bằng chứng zero-knowledge (zk) sắp tới cho PoR của nó. Bằng cách so sánh vốn chủ sở hữu ròng của tài sản người dùng với dự trữ trao đổi, người dùng sẽ có thể “xác minh rằng tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng đều được hạch toán và đảm bảo khả năng thanh toán thông qua việc tích hợp OKX”.


Tổng hợp bởi Coinbold

Viết một bình luận