Người xác thực có thể rút Ethereum đã đặt cược từ Beacon Chain bằng Shapella.

Validators can withdraw staked Ethereum from Beacon Chain using Shapella.

Goerli, một nút trên mạng thử nghiệm Ethereum, đã nâng cấp thành công lên Shapella, cho phép người xác nhận rút một số hoặc tất cả Ethereum đã đặt cọc của họ (stETH) khỏi Beacon Chain.

Đây là lần chạy thử nghiệm áp chót trước bản cập nhật Shapella của mạng chính Ethereum cuối cùng, được lên kế hoạch vào đầu tháng Tư.

Phân nhánh của Shapella trên mạng thử nghiệm Goerli yêu cầu 15 kỷ nguyên do sự tham gia dưới ngưỡng, theo nhà phân tích blockchain “terence.eth” (thời gian để tăng thêm một lượng khối nhất định).

Tim Beiko, một kỹ sư cốt lõi của Ethereum, tuyên bố rằng một số trình xác thực nhất định vẫn đang sử dụng các ứng dụng khách lỗi thời, điều này ảnh hưởng xấu đến hiệu suất tổng thể của mạng.

Anh ấy chỉ trích những người xác thực testnet thiếu động lực vì họ tin rằng Goerli ETH “là vô dụng”.

Tuy nhiên, cộng đồng mong đợi các trình xác thực sẽ thực hiện các cải tiến cần thiết trước khi cập nhật Shapella trên mạng chính Ethereum.


Tổng hợp bởi Coinbold

Đỗ Đức Chung
Đỗ Đức Chung
Xin chào, tôi là Đỗ Đức Chung. Rất vui vì bạn đã ghé qua và ủng hộ cho Coinbold của chúng tôi. Cảm ơn bạn !!!
Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan