Kokomo Finance lừa đảo 4 triệu đô la tiền của người dùng

Tin tứcTin tức Defi

Công ty bảo mật chuỗi khối, Certik nghi ngờ rằng một giao thức cho vay không được phép Kokomo Finance dường như đang lừa đảo người dùng của mình thông qua một trò lừa đảo thoát hiểm, sợ rằng đã bị đánh cắp 4 triệu đô la.

CertiK đã báo cáo rằng nhà phát triển đằng sau KoKo Token đã triển khai một cBTC hợp đồng độc hại để đặt tốc độ phần thưởng và tạm dừng chức năng vay. Điều này cho phép nhà phát triển chuyển 7000 Sonne Wrapped Bitcoin (So-WBTC) sang “0x5C8d”, mà cuối cùng anh ta đã đổi lấy 141 WBTC.

Việc chuyển mã thông báo đã làm giảm 95% giá trị của mã thông báo KOKO ngay lập tức và dữ liệu từ DefiLIama cho thấy 72% tổng giá trị bị khóa (TVL) được giữ trên giao thức Tài chính Kokomo là ở dạng wBTC.

Viết một bình luận