Injective Protocol dần cải thiện các tiêu chuẩn DeFi

Injective Protocol và bước tiến cho Defi

Injective Protocol đã tạo ra một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nó với việc hoàn thành Nâng cấp Mainnet Avalon. Bản nâng cấp đi kèm với tối ưu hóa khả năng mở rộng tuyệt vời để nâng cao năng lực của nền tảng, cho phép nó xử lý các yêu cầu ngày càng tăng từ mạng.

injective protocol

Injective Protocol

Injective Protocol thể hiện cam kết thúc đẩy tài chính phi tập trung đến giới hạn của nó thông qua thành tích này. Bản nâng cấp giới thiệu những cải tiến giúp cách mạng hóa đáng kể chức năng của mạng và xác định lại các tiêu chuẩn trao đổi phi tập trung. Injective Protocol, với sự cải tiến toàn diện của hệ thống xác thực Proof-of-Stake (PoS), đã thể hiện sự cống hiến của mình trong việc tạo niềm tin và thúc đẩy độ tin cậy.

Bản nâng cấp Avalon ảnh hưởng tới Injective Protocol

Bản nâng cấp Avalon cũng cung cấp thời gian chặn nhanh nhất của Mainnet, mở đường cho tốc độ giao dịch nhanh hơn để mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời trong DeFi. Thời gian tạo khối nhanh hơn giảm thiểu độ trễ, góp phần mang lại trải nghiệm giao dịch liền mạch, trơn tru cho người dùng trên toàn thế giới.

Bài viết liên quan zkSync Kỷ nguyên Mainnet ra mắt trên LayerZero

Thành công của việc triển khai dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường INJ. Khả năng mở rộng được cải thiện và thời gian tạo khối nhanh hơn có khả năng thu hút cơ sở người dùng rộng lớn hơn, điều này có thể dẫn đến nhu cầu mã thông báo INJ tăng lên. Cải tiến xác thực PoS cũng sẽ khuyến khích việc nắm giữ mã thông báo dài hạn để có sự ổn định tốt hơn nhiều trong thị trường INJ.

Bài viết được tổng hợp bởi Coinbold

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan