Huobi Global gặp hạn nặng tại Malaysia

Tin tứcTin tức Altcoin

Huobi Global và Giám đốc điều hành Leon Li đang phải đối mặt với phán quyết từ Ủy ban Chứng khoán (SC) của Malaysia. SC đã khiển trách công khai và yêu cầu họ ngừng hoạt động giao dịch ngay lập tức để tuân thủ luật pháp và quy định của Malaysia.

SC đã thực thi quyền hạn của mình theo mục 7(1) của Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Vốn năm 2007, bằng cách đưa ra lời khiển trách công khai đối với Huobi Global Limited. Công ty được yêu cầu ngừng hoạt động tại Malaysia và vô hiệu hóa trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và các nền tảng như Apple Store và Google Play hoạt động trong nước.

SC cũng đã chỉ thị cho các bên liên kết của Huobi Global tạm dừng mọi hoạt động giao dịch và không quảng bá dịch vụ trên các nền tảng truyền thông xã hội hoặc các kênh khác ở Malaysia. Các biện pháp này nhằm bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư sử dụng Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAX) của Huobi Global tại Malaysia đã được các cơ quan quản lý khuyên rút tiền đầu tư và ngừng giao dịch trên nền tảng này. Các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát vấn đề nhấn mạnh việc đáp ứng các yêu cầu quy định của địa phương và ưu tiên phúc lợi của nhà đầu tư.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bản phát hành chính thức của Ủy ban Chứng khoán Malaysia: [ liên kết đến bản phát hành ].

Huobi Global và CEO Leon Li phải đối mặt với hành động pháp lý tại Malaysia

Tổng hợp bởi Coinbold