Chính phủ Hoa Kỳ cho phép Binance US mua lại Voyager Digital.

Chính phủ Hoa Kỳ cho phép Binance US mua lại Voyager Digital.

Chính phủ Hoa Kỳ và Ủy ban chính thức về các chủ nợ không có bảo đảm cuối cùng đã cho phép nền tảng cho vay tiền điện tử không còn tồn tại Voyager Digital Holdings tiếp tục với thỏa thuận để Binance mua tài sản kỹ thuật số của Voyager.

Tài sản kỹ thuật số trị giá 1,3 tỷ đô la thuộc sở hữu của Voyager sẽ được bán, theo tài liệu gần đây nhất được nộp vào ngày 19 tháng 4 tại Tòa án New York. Ngoài ra, họ tuyên bố rằng chính phủ có thể tuân thủ các điều khoản yêu cầu quyền miễn trừ.

Theo hồ sơ, chính phủ có thể kháng cáo các điều khoản bào chữa, đó là những điều kiện được cho là miễn trừ cho Voyager khỏi các nghĩa vụ pháp lý cụ thể.

Theo yêu cầu từ chính phủ Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang đã ngừng bán Voyager Digital mất khả năng thanh toán vào tháng trước. Thẩm phán Michael Wiles của Tòa án quận phía Nam của New York đã từ chối yêu cầu trước đó của chính phủ về việc tạm dừng giao dịch Binance-Voyager, dẫn đến sự phát triển này.

Tổng hợp bởi Coinbold

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan