Celo Foundation hợp tác với Google Cloud cho các ứng dụng Web3

Tin tứcTin tức Altcoin

Để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong mạng Celo quan tâm đến tính bền vững trong việc phát triển và nhân rộng các ứng dụng Web3, Celo Foundation đã hợp tác với Google Cloud. Trong hệ sinh thái blockchain của Celo, sự hợp tác này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các dự án phù hợp với sứ mệnh của Celo và tăng cường áp dụng sớm dịch vụ Google Cloud.

Thông qua quan hệ đối tác này, Celo sẽ có thể cải thiện cơ sở hạ tầng ưu tiên thiết bị di động và các ứng dụng phi tập trung, đồng thời ghi nhận công sức cho những người sáng lập Celo vì đã sử dụng Google Cloud và Firebase khi xây dựng trên Celo. (DApp).

Nhóm Google Cloud cũng sẽ tham gia chương trình tăng tốc Celo Camp ảo để cung cấp hướng dẫn và trải nghiệm ảo kéo dài 8 tuần. Trại tập trung tăng tốc độ Celo tham gia Twilio, SendGrid, HubSpot và Coinbase Cloud để cung cấp hỗ trợ dự án.

Hơn nữa, cả hai nhóm đều hướng tới việc đồng tổ chức các hội thảo và sự kiện được nhắm mục tiêu tập trung vào tính bền vững và đổi mới của Web3.

Xochitl Cazador, người đứng đầu bộ phận phát triển hệ sinh thái của Celo Foundation, cho biết: “Mối quan hệ đối tác mới, mở rộng giữa Google và Celo Foundation giúp tăng cường khả năng hợp tác tạo ra nhận thức rộng hơn về công nghệ chuỗi khối và khả năng mở rộng các trường hợp sử dụng trong thế giới thực trên Celo.”

Richard Widmann, Trưởng phòng Chiến lược, Web3, Google Cloud nhận xét: “Với việc hợp tác với Celo và cộng đồng khởi nghiệp Web3, chúng tôi mong muốn thúc đẩy tầm nhìn của Google Cloud về việc cho phép đổi mới an toàn, có thể mở rộng và bền vững thông qua công nghệ.”

Viết một bình luận