Arbitrum Foundation giới thiệu AIP-1 sau phản ứng dữ dội của cộng đồng

Tổ chức Arbitrum đã giới thiệu AIP-1 sau phản ứng dữ dội đối với các đề xuất quản trị ban đầu.

Đề xuất AIP-1 đã nhận được 76,67% số phiếu chống, dẫn đến việc Tổ chức Arbitrum chia nó thành hai phần.

“AIP-1 quá lớn và bao gồm quá nhiều chủ đề. Chúng tôi sẽ làm theo lời khuyên của DAO và chia AIP thành nhiều phần. Điều này sẽ cho phép cộng đồng thảo luận và bỏ phiếu cho các tiểu mục khác nhau,” Arbitrum đã tweet.

Các đề xuất AIP-1.1 bao gồm việc khóa, ngân sách và báo cáo minh bạch về 7,5% mã thông báo $ARB được phân phối cho “Ví ngân sách hành chính” của Quỹ.

Arbitrum sẽ không chuyển 700 triệu mã thông báo cho đến khi DAO thiết lập ngân sách và khung thời gian hợp lý để khóa các hợp đồng thông minh. AIP-1.1 đề xuất một lịch trình khóa được thực thi bởi các hợp đồng thông minh giải phóng tiền một cách tuyến tính trong khoảng thời gian 4 năm và DAO có thể định cấu hình thêm.

Bằng cách giảm ngưỡng đề xuất từ ​​5.000.000 xuống 1.000.000 mã thông báo, đề xuất AIP-1.2 tìm cách cải thiện các quy tắc cơ bản điều chỉnh DAO và làm cho việc quản trị trở nên dễ tiếp cận hơn.

Ngoài ra, nó sửa đổi các quy định của Tổ chức Arbitrum để loại bỏ tất cả các đề cập đến AIP-1. AIP-1.2 đề xuất sử dụng khả năng của DAO để sửa đổi các tham số ban đầu đó nhằm tính đến phản hồi của cộng đồng.

Nền tảng cũng được phát hành một báo cáo minh bạch phác thảo các bước cần thiết để thành lập DAO. Báo cáo công nhận các bước cần thiết trước khi DAO được thành lập để tuân thủ hợp pháp các yêu cầu đăng ký và hoạt động.

Tổ chức lưu ý, “AIP-1.1 và AIP-1.2 đã được đăng trên diễn đàn cộng đồng và sẽ có sẵn để phản hồi trong ít nhất 72 giờ trước khi bỏ phiếu nhanh kéo dài một tuần theo kế hoạch.”

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan