Aave V3 triển khai trên Chuỗi BNB

Marc Zeller, người tạo ra Aave – một trong các giao thức hàng đầu, đề xuất triển khai giao thức cho vay V3 trên Chuỗi BNB để mở rộng hệ sinh thái của nó ngoài chuỗi Ethereum.

Việc triển khai Aave sẽ mở rộng sự hiện diện của nó,khai thác hệ sinh thái DeFi và cơ sở người dùng BNB Chain.

Đề xuất này đã được nâng cấp để cho phép triển khai V3 của Aave trên zkEVM của Polygon để có khả năng mở rộng tốt hơn. Những người ủng hộ phải gửi AIP để bỏ phiếu trực tuyến trước khi triển khai. Nếu đề xuất được thông qua, nó sẽ cho phép triển khai Aave trên BNB với danh sách các tài sản kỹ thuật số thế chấp, bao gồm BNB, WBTC, BETH, WETH, USDC và USDT. Việc triển khai Aave trên Chuỗi BNB mang lại lợi ích tiềm năng cho cả hệ sinh thái Aave và BNB Chain, vì Aave sẽ có quyền truy cập vào cơ sở người dùng của BNB Chain, hệ sinh thái DeFi và doanh thu bổ sung tiềm năng. BNB Chain sẽ được hưởng lợi từ việc có một dự án DeFi hàng đầu như Aave trên nền tảng của mình, giúp đa dạng hóa hơn nữa các tùy chọn DeFi có sẵn cho người dùng.

Tăng giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Giảm giá mạnh
CoinPriceChange (24H)
Nội dung bài viết

Bài liên quan